AROMATSKI UGLJIKOVODICI PDF

Goitrogene supstance. Lektinski proteini. Pirolizidin alkaloidi. Jedna od najotrovnijih je zelena pupavka — Amanita phalloides za koju ne postoji efikasan protivotrov. Hemijska struktura nekih otrova koje proizvode brojne vrste gljiva Karcinogene tvari u hrani biljnog porijekla. Histamin se formira post mortem u ribama bakterijskom dekarboksilacijom iz amino kiseline histidina.

Author:Kajikus Faunris
Country:Botswana
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):24 June 2013
Pages:197
PDF File Size:16.70 Mb
ePub File Size:6.17 Mb
ISBN:337-7-17227-978-2
Downloads:1083
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NejasGoitrogene supstance. Lektinski proteini. Pirolizidin alkaloidi. Jedna od najotrovnijih je zelena pupavka — Amanita phalloides za koju ne postoji efikasan protivotrov.

Hemijska struktura nekih otrova koje proizvode brojne vrste gljiva Karcinogene tvari u hrani biljnog porijekla. Histamin se formira post mortem u ribama bakterijskom dekarboksilacijom iz amino kiseline histidina.

Akrilamid je od strane IRAC svrstan u grupa karcinogena. Za svoj rast i razvoj plijesni sintetiziraju primarne metabolite, dok sekundarne metabolite koriste kao odbranu od drugih mikroorganizama. Glavni mikotoksini su: aflatoxins, ochratoxins, fumonisins, zearalenone, trichothecenes i patulin. Bakterijski enetrotoksini i mikotoksini plijesni nastaju kao produkti njihovog metabolizma u namirnicama.

Simptomi trovanja javljaju se u organima za varenje, a zatim u nervnom sistemu. Kadmij Cd u hranu dolazi iz prirodnih izvora. Osim dioksini mogu i biti prisutni u hrani i poliklorirani dibenzofurani furani. U organizmu se postupno akumuliraju i vrlo sporo ili nikako razgraduju.

To je grupa hemijskih spojeva kod kojih je jedan ili svih deset atoma vodika iz bifenilne molekule zamijenjeno s atomom klora. Ostaci od tretiranja biljaka-pesticidi. Prema hemijskom sastavu mogu biti neorganske tvari kao i tvari iz biljaka, bakterija i gljiva. U hrani se pojavljuju u obliku rezidua. Ukoliko je upotreba pesticida u proizvodnji hrane nekontrolisana posljedice mogu biti katastrofalne po zdravlje ljudi.

Zbog toga se nastoji da upotreba pesticida bude pod kontrolom uz osiguranje integralne proizvodnje i monitoringa njihove pravilne primjene.

CURFEWED NIGHT BASHARAT PEER PDF

Nezasićeni ugljikovodici – alkeni

In the systematic chemical nomenclature, alkene names end in the suffix -ene. Alkanes are present in natural gas and petroleum. Acetylene ethyne is a colourless unstable gas, C 2 H 2with a characteristic sweet odour. Aromatic compounds are a major group uhljikovodici unsaturated ygljikovodici hydrocarbons containing one or more rings, typified by benzene, which has a 6-carbon ring containing three double bonds. Category:Aromatic hydrocarbons The lower members of the series are gases; the high-molecular mass alkanes are waxy solid.

AL-MUDAWWANA AL-KUBRA PDF

AROMATSKI UGLJIKOVODICI PDF

.

KCENTRA PACKAGE INSERT PDF

ugljikovodici

.

EPSON STYLUS CX4600 MANUAL PDF

Organska hemija

.

Related Articles