CIKLUS LIMUNSKE KISELINE PDF

Enzim ima dvije strukturne podjedinice i svaka od njih sposobna je vezati oba supstrata za svoje aktivno mjesto. Nakon povezivanja acetilne skupine na oksalacetat, tioesterna se grupa CoA odvaja hidrolizom kako bi se oslobodila limunska kiselina. Podjedinica E3 je pak istovjetna podjedinici istog enzima. To je jedina reakcija u Krebsovom ciklusu kod koje dolazi do fosforilacije na nivou substrata.

Author:Kelabar Nashura
Country:Lebanon
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):1 September 2016
Pages:359
PDF File Size:5.63 Mb
ePub File Size:6.20 Mb
ISBN:762-9-12571-446-3
Downloads:10639
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigakazahnEnzim ima dvije strukturne podjedinice i svaka od njih sposobna je vezati oba supstrata za svoje aktivno mjesto. Nakon povezivanja acetilne skupine na oksalacetat, tioesterna se grupa CoA odvaja hidrolizom kako bi se oslobodila limunska kiselina.

Podjedinica E3 je pak istovjetna podjedinici istog enzima. To je jedina reakcija u Krebsovom ciklusu kod koje dolazi do fosforilacije na nivou substrata. Tu reakciju katalizira enzim nukleozid difosfokinaza. Konverzija nastaje u tri prijelaza: prva oksidacija , pa hidracija , potom druga oksidacija. FAD je kovalentno vezan za enzim, preko jedne molekule histidina.

Enzim katalizira oksidaciju sukcinata u fumarat. Nakon prijelaza na FAD, enzim ubacuje elektrone direktno u lanac prijenosa elektrona , koji je prvi dio oksidativne fosforilacije. Time se oksalacetat regenerira i ulazi u novi ciklus. Kontinuirano smanjenje koncentracije navedenih spojeva tjera enzim na stalnu proizvodnju novih spojeva. Postoje dokazi o reguliranju aktivnosti Krebsovog ciklusa i prije samog ciklusa, na nivou opskrbe prvog enzima u procesu citrat sintetaze.

Procesi koji prethode Krebsovom ciklusu[ uredi - уреди uredi izvor ] Krebsov ciklus je drugi stupanj razgradnje ugljikohidrata. Kod eukariota piruvat se prenosi iz citoplazme u mitohondrije, gdje enzimskom reakcijom gubi jedan atom ugljika i nastaje acetil-CoA.

Acetil CoA:.

DISCOVER SAP ERP HCM GREG NEWMAN PDF

Krebsov ciklus

.

DIFFERENCE BETWEEN SDLC AND STLC PDF

.

Related Articles