FRIEDRICH WEINREB PDF

The region was poor and many people emigrated. Here Friedrich spent his youth. On 22 July the immigrant family became Dutch via naturalisation. He was an extremely bright child, learned reading at age 3, made a "news paper" at age 5, followed the Hogere Burger School with ease and in started to study economics at the Handels-Hoogeschool in Rotterdam, now the Erasmus University.

Author:Fern Goltisho
Country:Dominica
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):20 January 2012
Pages:17
PDF File Size:20.38 Mb
ePub File Size:6.23 Mb
ISBN:501-2-76776-618-8
Downloads:83634
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaugalAutobiografie[ bewerken brontekst bewerken ] Nadat Jacques Presser in zijn boek Ondergang enkele lovende passages aan hem wijdde, [3] schreef Weinreb, onder redactie van Aad Nuis en Renate Rubinstein , een autobiografie , waarin hij zijn doen en laten tijdens de oorlog uit de doeken deed.

De publicatie van de trilogie Collaboratie en verzet deed veel stof opwaaien en gaf aanleiding tot de zogenaamde Weinreb-affaire. De eerste band behaalde een oplage van exemplaren, de tweede en derde van elk stuks. Een samenvatting werd keer gedrukt. In de polemiek rond zijn autobiografie speelde onder anderen de schrijver W. Hermans een voorname rol als aanklager. In Collaboratie en verzet bleken zaken niet te kloppen; zo begon Weinreb bijvoorbeeld met het voordragen van mensen voor vrijstelling van Arbeitseinsatz drie maanden voordat die Einsatz begon, betoogde Hermans.

Daarnaast schreef Weinreb in zijn memoires dat hij in vanwege het doorslaan van een Joodse vrouw, die Bep Turksma heette, door de Duitsers gearresteerd werd. Turksma bleek nog in leven te zijn, en ontkende met klem ooit iets met Weinreb te maken te hebben gehad. NIOD-onderzoek[ bewerken brontekst bewerken ] In reactie op dit rumoer gaf de toenmalige minister van Justitie in het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie onder leiding van dr.

Lou de Jong opdracht een rapport uit te brengen over deze zaak. Na zes jaar onderzoek publiceerde het instituut een rapport waarin weinig heel werd gelaten van Weinrebs vermeende verzetsdaden. Op grond van talrijke getuigenverklaringen werd geconcludeerd dat Weinreb zich gedurende de Tweede Wereldoorlog schuldig had gemaakt aan collaboratie en verraad.

Toch staat in ditzelfde rapport dat aan de hand van talrijke getuigenverklaringen is vastgesteld dat er als gevolg van Weinrebs activiteiten gedurende de oorlog minimaal zesendertig levens zijn gered. Hij zei: "De beoordelaars van Weinreb kijken altijd voorbij aan het feit dat voor een ieder die door een Sperre zogenaamd aan de dodendans is ontsprongen, een minder gelukkige plaatsvervanger staat die niet aan de dood kon ontsnappen.

Want iedere trein die naar Polen ging moest worden volgepropt met een aantal doodskandidaten, een aantal waar niet aan mocht worden getornd". In was hij veroordeeld tot twee boetes van duizend gulden omdat hij zich toen ook onterecht als arts had uitgegeven.

Om zijn straf te ontlopen week Weinreb in uit naar Zwitserland.

SIMBOLOGIA ELECTRICA EUROPEA PDF

Weinreb, Friedrich

Ein genauer Blick zeigt jedoch, dass die Gestalt Weinrebs keineswegs so klare Umrisse hat. Von Galizien nach Holland Geboren am Doch vorerst nahm Weinrebs Biografie eine ganz andere Wende, die durch den Krieg und die Besetzung der Niederlande bestimmt war. Doch war es nur eine Frage der Zeit, bis dieses entlarvt und Weinreb verhaftet wurde. Die Nazis konnten bald feststellen, dass es einen solchen nicht gab — glaubten jedoch, Weinreb sei das Opfer eines Betrugs geworden.

FINAL FANTASY ULTIMANIA PDF

Ähnliche Autoren zum Folgen

.

ANDROID SHAREDPREFERENCES TUTORIAL PDF

Ähnliche Autoren zum Folgen

.

LEXMARK E250DN MANUAL PDF

Friedrich Weinreb

.

Related Articles